1. Partene 

Selger er Alumin Vinterhager
Vimax AS
Urdavegen 8
6440 Elnesvågen
E-post: kontakt@alumin.no
Tlf. 4000 2920
Org.nr. 985649170

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som Kjøperen, du eller deg.

2. Priser og leveringskostnader
Du får varene levert hjem til deg, se leveringsvilkår. Hvis vi ikke kan levere alle bestilte artikler på en gang, men må dele opp leveransen, vil du ikke bli belastet ekstra for de etterfølgende leveransene.

3. Bestilling/avtaleinngåelse
Du kan bestille via nettbutikken på alumin.no. Når du har sendt inn bestillingen, vil du motta en bekreftelse per e-mail. Hvis vi av en eller annen grunn ikke skulle være i stand til å utføre bestillingen din, vil du få beskjed så raskt som mulig. Hvis vi allerede har mottatt betaling for en slik bestilling, vil vi prøve å tilbakeføre det aktuelle beløpet ved hjelp av samme metode som ble brukt til å gjennomføre betalingen. Hvis det av en eller annen grunn er nødvendig å benytte en alternativ fremgangsmåte, vil du bli kontaktet av en representant fra alumin.no som vil hjelpe deg med oppgjøret.

4. Levering

Levering har skjedd når kjøperen, eller hans/hennes representant, har overtatt varen.

Alumin Vinterhager forsøker å sende ut varene så raskt som mulig og i den rekkefølgen bestillingene kommer inn. Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 8 uker etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

Når du har sendt inn bestillingen, vil du motta en bekreftelse med de forventede leveringsdetaljene per e-mail.

5. Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. 
Angretten gjelder ikke for varer som er spesialtilpasset og laget etter mål. Ved dellevering begynner angrefristen ført å løpe når du har mottatt den siste varen. 
Om varen(e) avbestilles innen 24 timer etter bestilling medfører det ingen kostnader for kjøperen.

6. Betaling

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kreditkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfrist fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

Du kan betale for varene på forskjellige måter, som angitt nedenfor.

Betaling før eller ved levering
Kort
Du kan oppgi betalingsopplysningene dine når du legger inn bestillingen med et gyldig betalingskort (VISA eller MasterCard). Våre transaksjoner blir behandlet via Klarna.

Betaling etter levering
Betal senere
Våre Betal senere-tjenester leveres av Klarna.
Så snart bestillingen din er sendt, sender Klarna deg opplysninger om hvordan og hvor du betaler.
Hvis du har spørsmål vedrørende betalingen din, går du til klarna.com eller tar kontakt med Klarna kundeservice.

Annet
Du vil motta en faktura sammen med bestillingbekreftelsen din på e-mail.

7. Vårt ansvar
Ingenting i disse Betingelsene skal oppheve eller begrense Vimax AS sitt ansvar for forhold som det ville ha vært ulovlig av oss å begrense eller frasi oss ansvar for.

8. Farger og mål
Vi treffer rimelige tiltak for å gjengi egenskapene til våre produkter på en nøyaktig måte, herunder sammensetningen og farger. Hvilken farge du vil se, er avhengig av hvilket datasystem du bruker, og vi kan ikke garantere at datamaskinen din vil gjengi slike farger på en nøyaktig måte.

9. Mangel på varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

10. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  600  eller www.forbrukertilsynet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

.

Alumin Vinterhager
Vimax AS
Urdavegen 8
6440 Elnesvågen
Org.nr. 985170649
E-post: kontakt@alumin.no
Tlf. 40002920